Piston Tipi Dalga Jeneratörleri

Sığ su dalgalarının oluşturmasında ve su yapılarının sığ su dalgaları altındaki performanslarının incelenmesinde kullanılmaktadır. Dalga yüksekliği ve dalga periyoduna göre düzenli dalgalar veya istenilen dalga spektrumu parametrelerine ve dalga oluşturma süresine göre düzensiz dalgalar oluşturabilmektedir.

Daha fazla
Türkiye’deki ilk yerli düzensiz dalga jeneratörü uygulaması İTÜ Hidrolik Laboratuvarı’nda Rota Teknik tarafından imal edilmiş olup, 30 yılı aşkın süredir bir çok proje ve bilimsel araştırmada kullanılagelmiştir.

Doç. Dr. Özgür Kırca

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Kullanıldığı Alanlar

Deniz ve Kıyı Yapılarının Testleri

Dalga Jeneratörleri, kıyı mühendisliği, açık deniz mühendisliği ve gemi inşaat mühendisliği gibi disiplinlerin araştırma laboratuvarlarındaki en önemli altyapılardan birisidir. Hem deniz/kıyı yapıları ve gemilerin ölçekli modellerinin dalgalar altındaki performanslarının modellenmesinde kullanılmakta, hem de temel araştırma konularında (yapılar üzerindeki dalga kuvvetleri, dalga kaynaklı katı madde hareketi problemleri, dalga kaynaklı türbülans ve akım instabiliteleri gibi) deneysel olarak bilimsel araştırma yapma olanağı sunmaktadır.

Daha fazla
Çalışma Yöntemi

Sığ Su Hareketleri

Dalga kanalına göre düşey yerleştirilen dalga paletinin, tek serbestlik derecesinde ileri-geri periyodik hareket yapması esasına göre çalışırlar. Lineer deplasman hareketi yapabilmenin avantajını kullanarak dalga yansımalarının önüne geçebilen yazılımlarla entegre edilmektedir. Sığ su ve kıyı şeridi dalga hareketleri yüksek hassasiyet ile benzeştirilebilmektedir. Ayrıca soliter dalga veya N-dalga tipinde tsunami dalgalarının özelliklerini yansıtan uzun dalgaların benzeştirilebilmesi veya dalga kırılma bölgesindeki dalga-yapı ve dalga-taban etkileşimi problemlerinin incelenmesi için de tercih edilmektedir.

Daha fazla
Yetenekleri

Düzenli ve Düzensiz Dalgalar

İstenilen su derinliği, dalga yüksekliği ve dalga periyoduna göre kalibre edilmiş düzenli dalgalar oluşturabilmektedir. Ayrıca, istenilen dalga spektrumu parametrelerine ve dalga oluşturma süresine göre kalibre edilmiş düzensiz dalgalar da üretilmektedir. Piston Tipi Dalga Jeneratörleri ihtiyaçlar doğrultusunda farklı ölçülerde imal edilmektedir. Sistem talep edilen dalga genliği ve dalga boylarına bağlı olarak flapların genişlik ve yüksekliği, havuz/tank ölçülerine göre tasarlanmaktadır. Ayrıca dar dalga havuzları (dalga kanalları) için tekil flap ile kanal boyunca ilerleyen dalgalar oluşturulabileceği gibi, geniş havuzlar için de çoklu flap kullanılarak farklı yönlerden etkiyebilecek çok-yönlü dalga üretimi (yönlü dalga spektrumu oluşturulması) çözümleri de sunulmaktadır.

Daha fazla