Flap Tipi Dalga Jeneratörleri

Okyanus ve açık deniz derin su dalgalarının oluşturmasında; ölçekli gemilerin ve su yapılarının derin su dalgalarındaki performanslarının incelenmesinde kullanılmaktadır. Bu tip dalga jeneratörleri istenilen su derinliği, dalga yüksekliği ve dalga periyoduna göre düzenli dalgalar veya istenilen dalga spektrumu parametrelerine ve dalga oluşturma süresine göre düzensiz dalgalar oluşturabilmektedir.

Daha fazla
Türkiye’deki ilk yerli düzensiz dalga jeneratörü uygulaması İTÜ Hidrolik Laboratuvarı’nda Rota Teknik tarafından imal edilmiş olup, 30 yılı aşkın süredir bir çok proje ve bilimsel araştırmada kullanılagelmiştir.

Doç. Dr. Özgür Kırca

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Kullanıldığı Alanlar

Gemilerin ve Deniz Yapılarının Testleri

Dalga Jeneratörleri, kıyı mühendisliği, açık deniz mühendisliği ve gemi inşaat mühendisliği gibi disiplinlerin araştırma laboratuvarlarındaki en önemli altyapılarından biridir. Hem deniz/kıyı yapıları ve gemilerin ölçekli modellerinin dalgalar altındaki performanslarının modellenmesinde kullanılmakta, hem de temel araştırma konularında (yapılar üzerindeki dalga kuvvetleri, dalga kaynaklı katı madde hareketi problemleri, dalga kaynaklı türbülans ve akım instabiliteleri gibi) deneysel olarak bilimsel araştırma yapma olacağı sunmaktadır.

Daha fazla
Çalışma Yöntemi

Derin Su ve Sığ Su Hareketleri

Dalga kanalının tabanına menteşelenmiş bir düşey levhanın tek serbestlik derecesinde ileri-geri periyodik dönme hareketi yapması esasına göre çalışırlar. Genellikle derin su dalga şartlarını oluşturmak için tercih edilse de dalga kanallarındaki derinliğin tedricen azaltılması ile sığ su dalgalarının benzeştirilmesinde de kullanılmaktadır.

Daha fazla
Yetenekleri

Düzenli ve Düzensiz Dalgalar

İstenilen su derinliği, dalga yüksekliği ve dalga periyoduna göre kalibre edilmiş düzenli dalgalar oluşturabilmektedir. Ayrıca, istenilen dalga spektrumu parametrelerine ve dalga oluşturma süresine göre kalibre edilmiş düzensiz dalgalar da oluşturulmaktadır. Flap Tipi Dalga Jeneratörleri ihtiyaçlar doğrultusunda farklı ölçülerde imal edilmektedir. Sistem talep edilen dalga genliği ve dalga boylarına bağlı olarak flapların genişlik ve yüksekliği, havuz/tank ölçülerine göre tasarlanmaktadır. Ayrıca dar dalga havuzları (dalga kanalları) için tekil flap ile kanal boyunca ilerleyen dalgalar oluşturulabileceği gibi, geniş havuzlar için de çoklu flap kullanılarak farklı yönlerden etkiyebilecek çok-yönlü dalga üretimi (yönlü dalga spektrumu oluşturulması) çözümleri de sunulmaktadır.

Daha fazla