Sarsma Tablaları

Rota Teknik A.Ş. bünyesinde geliştirilen ve üretilen Sarsma Tablaları parça veya yapı testlerinde kullanmaya uygundur. Sarsma tablaları inşaat, otomotiv, uzay ve havacılık sektörlerinde kullanılmakta olup, bina, yol, köprü, baraj, liman, iskele, su tankları, dalgakıran, rüzgâr türbinleri gibi mühendislik yapılarının tamamına uygulanabilmektedir. Bu sistemler, genel olarak parça ve yapıların dinamik davranışları karşısında tepkilerinin değerlendirilebilmesine olanak sağlamak üzere rastgele veya periyodik titreşimlere maruz kalan yapıların ve parçaların test edilmesinde kullanılmaktadır. "Rota Teknik Sarsma Tablaları" ile test numunelerine düzenli veya düzensiz dalgalar uygulanabilmektedir. Sarsma tablalarının taşıma kapasiteleri 50 kg ile 5.000 kg arasında değişmekte olup benzerlerinin çok ötesinde ilave teknik özelliklere sahiptir.

Daha fazla

6 DOF Sarsma Tablası

“Rota Sarsma Tablaları” 8 adet servo hidrolik silindir ile 6 serbestlik derecesinde (6 DOF - 6 Degrees of Freedom) hareket edebilmektedir. Bu, sistemin X, Y ve Z eksenlerinde hem öteleme hareketlerini hem de açısal hareketlerini ayrı ve bileşik olarak gerçekleştirebildiği anlamına gelmektedir. Bu hareket kabiliyetine sahip tablalar ile hassas sismik yükleme gerçekleştirilebilir olup, aynı zamanda gerçek deprem koşulları altında davranışlarını değerlendirmek için geniş bir olanak sağlamaktadır.

Daha fazla

Deprem Simülatörü

Yapıların ve yapı bileşenlerinin sismik darbelere ve titreşimlere karşı ne kadar etkin bir dayanıma sahip olduğunun bilgisi inşaat projelendirme süreçlerine ciddi oranda katkı sağlamaktadır. Minimum hasar ile sonuçlanan testlerden edinilen kazanımlar ile yapıların dinamik tepkileri tahmin edilmekte, projelendirme aşamasında bu teknikler ile hem uygun hem de sağlam yapılar oluşturulmaktadır. Deprem simülatörleri sismik kırılganlığın engellenmesinde de hayati önem taşımaktadır. Testler, kentsel ortamda hasarın boyutlarını belirlemenin yanı sıra, dayanıklılık değerlendirme çalışmaları için de veri sağlamaktadır. Ayrıca, test sonuçları hasar modellerinin belirlenmesine, ölçümlerin yapılmasına ve bu yapılarda hasarın nasıl oluştuğunu ve yayıldığını izlemeye olanak tanımaktadır.

Daha fazla

Türkiye’de Bir İlk!

“Rota Sarsma Tablaları” Türkiye’nin ilk yerli uygulaması olarak İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Su Yapıları Laboratuvarı’nda kurulmuştur. Rota Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile yürütülen “6 Serbestlik Dereceli ve 3 Eksenli İlk Yerli Hidrolik Deprem Simülatörü / Sarsma Platformu” projesi Türkiye’de bu boyuttaki hidrolik tahrikli ilk yerli uygulamadır. Tasarım ve üretimi Rota Teknik tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen Sarsma Tablaları ile deprem ve sarsma testlerinde yer alan düzenli ve düzensiz tüm hareketler uygulanabilmektedir. Depremler, titreşimler, çalkantılar, yapı ve zeminlerdeki dinamik yükler ile salınımların benzeşimi aslı ile tam uyumlu olarak kurulmaktadır. "Rota Teknik Sarsma Tablaları" ile deprem mühendisliği ve gemi mühendisliği alanlarında yapısal olmayan altyapıdan yapısal bileşenlere ve tüm altyapılara, model ölçekli ve tam ölçekli sivil yapılara kadar her şeyi değerlendirmek için bir dizi standart ve önceden tasarlanmış özel çözüme ulaşmak mümkün olmaktadır.

Daha fazla

Bir Örnek Vaka: Konteynerdeki Beyaz Eşya

“Rota Sarsma Tablaları” bir deprem simülatörü olarak kullanılabilmesinin yanı sıra birçok teknik kabiliyete sahiptir. Sarsma tablaları titreşim testlerinde de kullanılan, mekanik dayanım maksadıyla ürünlerin üzerine konulabileceği platformlar olarak değerlendirilmektedir. Örneğin ev tipi kullanım için üretilen beyaz eşyalar (Çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı vs.) konteyner içerisinde seyahat ederken paketlerinin onları dış darbelerden koruyup korumadığı test edilmektedir. Üst üste yığılmış parçaların yol boyunca karşılaşacağı sorunları test etmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu sayede son kullanıcıya sunulan ürünlerin lojistik kaynaklı hata ve hasar ihtimalleri tespit edilmekte olup gerekli tedbirler alınmaktadır.

Daha fazla

Tek, Çift ya da Çok Eksenli Çözümler

Sarsma tablalarının “tek eksenli”, “çift eksenli” veya “çok eksenli” seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca Sarsma tablaları servo hidrolik veya servo elektromekanik tahrikli olarak kurgulanmaktadır.

“Rota Tek Eksenli Sarsma Tablaları”, doğrusal tek eksenli ivme uygulayarak tablaya monte edilen yapıları veya bileşenleri harekete geçirmek için kullanılmaktadır. Gerçek depremlerin binalar, köprüler ve çeşitli malzemeler üzerindeki etkilerini incelemek için araştırmacıların sinüzoidal dalga ve geçmiş deprem kayıtlarını simüle etmelerine olanak sağlamaktadır.

Rota Çift Eksenli Sarsma Tablaları, birbiri üzerine dik olarak monte edilmiş iki adet tek eksenli tabla ünitesinden oluşmaktadır. Her kademe farklı deplasmanlarda hareket etme kabiliyetine sahiptir. Güçlü motorlar tarafından tahrik edilen Rota Çift Eksenli Sarsma Tablaları, yüksek ivmelenmelere de olanak sağlamaktadır.

Rota Teknik Çok Eksenli Sarsma Tablaları, tablaya monte edilen test numunelerini birden fazla eksende hareketlendirerek kompleks salınım davranışlarını incelemeye olanak sağlar. Tabla üç adet lineer eksen tarafından sürülmektedir. Zeminin yer değiştirmesi ve ivmesi, yerleşik ivme ölçer sensörler tarafından ölçülmektedir. Çok eksenli sarsma tablalarında, “Stewart Tablası” gibi altı eksenli bacak sistemi veya 8 adet eyleyiciden oluşan dikey sallama masası gibi çağdaş sarsma tabla yapıları mevcuttur.

Tablalar, yapılandırmaya bağlı olarak yatay ve dikey bir düzlemde doğrusal çift eksenli destek ivmesi vererek tablaya monte edilen yapıları harekete geçirmek için kullanılmaktadır. Daha gelişmiş dinamik analizleri ve deprem kaybının azaltılmasıyla ilgili araştırmalar için ideal olan çift eksenli, yüksek güçlü bir düzlemsel deprem simülatörü olan “Rota Çift Eksenli Sarsma Tablaları”, farklı yükleri, yüksek ivme ve hızlarda taşıyabilmektedir.

Teknik Özellikler

Sayılarla Sarsma Tablası