Hidrolik Test Güç Üniteleri

Hidrolik test sistemlerinde test ekipmanlarına güç sağlayacak hidrolik güç ünitelerine ihtiyaç duyulmaktadır. “Rota Hidrolik Test Güç Üniteleri” ile ihtiyaca özel tasarlanmış, farklı çalışma senaryoları için özel çözümler sağlanmaktadır. “Rota Hidrolik Test Güç Üniteleri“ ihtiyaca yönelik olarak işleri kolaylaştırmakta, verimliği en olumlu şekilde artırmaktadır. Sistemin debi ve basınç ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olan “Rota Hidrolik Test Güç Üniteleri”, yağın sıcaklığını kontrol edecek şekilde şartlandırma özelliğine sahip olması, etkin filtrasyon kapasitesi ve sessiz çalışması ile büyük avantajlar sağlamaktadır. Rota Teknik, ihtiyaca özel olmak üzere küçük, orta ve büyük ölçekli güç ünitelerini hem Rexroth hem de kendi üretim tesislerinde üretim yetenekleriyle alternatif çözümlü ve önemli bir avantaj daha sağlamaktadır.

Daha fazla

Kolay ve Anlaşılır Yazılım

Rota Hidrolik Test Güç Üniteleri, Veri Toplama, Kontrol ve Raporlama Yazılımları ile birlikte temin edilmektedir. Sistem genel olarak; hidrolik güç ünitesi, sensörler, elektrik panosu, kontrol ve raporlamaların yapıldığı bilgisayar yazılımından oluşur. Rota Teknik, geliştirilen yazılımın kolay ve anlaşılır olmasına özellikle özen göstermiştir. Yazılımlar ile istenen bütün test ve analiz süreçleri en optimum şekilde gerçekleştirilmektedir. Rota Teknik tarafından oluşturulan bu sistemler, hem pano üzerinden hem de uzaktan izlenebilmekte ve kumanda sağlanabilmektedir. Kontrol kumanda yazılımı vasıtasıyla da uzaktan takip edilebilmektedir. Ayrıca sistem, oluşan bildirimleri kullanıcıya e-posta üzerinden gönderebilmektedir. İzleme ekranı üzerinden sisteme entegre edilmiş debi sensörleri, basınç sensörleri, yağ durumu izleme sensörleri, seviye sensörleri ve sıcaklık sensörleri ile tüm parametreler sürekli olarak izlenebilmektedir. Herhangi bir arıza durumunda sorunun kaynağı geriye dönüşlü olarak kapsamlı bir şekilde taranabilmektedir. Yazılımlar genel olarak; • Kullanıcı Girişi • Flushing (Yıkama) ve Kirlilik Ölçüm İşlemleri • RHGÜ Kontrol İşlemleri • Kullanıcı İşlemleri • Kayıt ve Raporlama İşlemleri ekranlarından oluşmaktadır. • Talep edilmesi halinde grafik ve nümerik göstergeler eklenebilmektedir.

Daha fazla

Enerji Verimliliği Yüksek

Rota Hidrolik Test Güç Üniteleri enerji verimli sistemlerdir. Gerekli hallerde pompaların devir değerleri değiştirilebilmektedir. İhtiyaç oluşması halinde devreye girecek farklı tipte pompa düzenekleri de sağlanabilmektedir. İhtiyaç durumunda pompalar sırayla devreye sokularak sistemin anlık debi ihtiyacı da karşılanabilmektedir. Aynı zamanda, düşük hızlardaki debi ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinde pompaları sıralı olacak şekilde devreden çıkararak sistemin düşük hızlarda çalışmasına olanak da tanımaktadır. Dünya çapında en güncel ve gelişmiş teknolojileri takip eden ve bünyesinde barındıran Rota Teknik tarafından sağlanan test sistemleri, kendi içerisinde otonom olarak yağın kirliliğini takip edebilmekte ve gerekli hallerde filtrasyon özelliğini devreye sokmaktadır. Isıtma, soğutma ve filtrasyon sistemleri ile donatılan üniteler izleme yazılımı ve ekranı vasıtasıyla sürekli izlenir, erken uyarı sağlayan ikaz ve alarmlar vasıtasıyla kontrol altında tutulur. Yıkama ve filtrasyon ekipmanlarının kullanım amaçları; • Hatta bağlanacak boru ve hortumların yıkanması, • Yağ deposuna ilave edilecek yağın filtrasyonu, • Yıkama ünitesine konan yeni yağın filtrasyonu, • Yıkama ünitesi deposundaki yağın filtrasyonu, • Hidrolik yağın kirlilik ölçümü.

Daha fazla

Genel Bakış

Rota Hidrolik Test Güç Üniteleri tek bir ekseni besleyebilecek küçük bir ünite veya yüzlerce farklı test istasyonunu besleyebilecek merkezi bir veya birkaç büyük ünite olabilir.

Kullanım Kolaylığı

Rota Hidrolik Test Güç Üniteleri, gelişmiş sistemlere sahip olması sebebiyle hem kullanım kolaylığı hem en üst düzeyde güvenlik ve güvenilirlik sağlamaktadır. “Rota Hidrolik Test Güç Ünitelerinin” kolay kullanılabilir olması ve gelişmiş tasarım özellikleri nedeniyle kullanıcının sistemden yüksek oranda verim almasına da olanak tanımaktadır.

Yüksek Verim

Rota Hidrolik Test Güç Ünitelerinde kullanılan değişken deplasmanlı pistonlu pompalar, düşük debi ihtiyacında bile en yüksek seviyede enerji verimliği sağlar. Test sahasındaki debi ihtiyacına göre motor/pompa grupları sırayla otomatik olarak devreye alınır. Ayrıca kontrol edilebilir soğutma sistemi ile hidrolik akışkanın uygun çalışma sıcaklığı aralığında çalışmasını sağlar. Bu pompalar seçime bağlı su açma kapama valfleri ile su tüketimini de düşürmektedir.

Filtreleme ve Akümülatörler

Rota Hidrolik Test Güç Ünitelerinde basınç ve dönüş hatlarına yerleştirilen filtreler ve harici bir sirkülasyon ve filtreleme düzeneği ile yağ temizliği muhafaza edilir. Akış talebindeki dalgalanmaların yönetilmesine yardımcı olmak için sisteme akümülatörler de eklenmektedir.

Su Soğutma

Rota Hidrolik Test Güç Üniteleri uygun yağ çalışma sıcaklığını korumak için entegre bir su soğutmalı soğutucu içerir. Soğutma sistemi su tasarrufu sağlayacak şekilde yağ sıcaklığına bağlı olarak su hattını kontrol eden bir vana içermektedir. Hidrolik güç ünitelerine opsiyon olarak yağa su karışma durumunu algılayan sensörler eklenebilmektedir.

Sensörler

Rota Hidrolik Test Güç Üniteleri birden fazla sensör seçeneğiyle donatılabilmektedir. Sisteme standart, sıcaklık, seviye, basınç sensörlerinin yanı sıra tercihe bağlı olarak debi sensörü, basınç sensörü ve yağ durum izleme sensörleri (Viskozite, nem, metal, partikül…vb) de eklenebilmektedir.