Filtre Test Sistemleri

Bir sistemin başarısı, o sistemi oluşturan tüm parçaların kabiliyetlerinin toplamı kadardır. Hidrolik sistemlerde parçaların kabiliyeti kritik derecede önemlidir. Hidrolik sistemlerde güç, kapalı bir devre içinde dolaşan basınç altındaki bir akışkan vasıtasıyla iletilmekte ve kontrol edilmektedir. Filtreler, çözünmeyen kirletici maddeleri tutarak akışkanın temizliğini sağlamaktadır. Hidroliğin gelişimi incelendiğinde bir zamanlar 70 bar mertebelerinde başlayan basınç seviyelerinin günümüzde onun katları şeklinde; 70 bardan 140 bara, 140 bardan 280-350 barlara çıktığı görülmektedir. Basıncın yükselmesi sızdırmazlık konusunda da bazı ek önlemleri gündeme getirmiştir. Bu da sızdırmazlık performansında öne çıkan filtrelerde de gelişim sağlamıştır. Hidroliğin en hassas olduğu nokta, yağın kirliliğidir. Yağın kirliliğini önlemek için gereken çözüm ise uygun filtreler ile yağın temizlenmesidir. Bu noktada da filtrelerin performanslarının ölçülmesi önem kazanmaktadır. “Rota Filtre Test Sistemleri”, hidrolik sistemlerin yağ filtrelerinin başarısını test etmek için özel olarak geliştirilmiştir.

Daha fazla
Her Filtre İçin Nitelikli Çözümler

Rota Filtre Test Sistemleri ile yağ, yakıt ve hidrolik akışkanlarda kullanılan filtrelerin performansını test etmektedir. Sistem, otomotiv, ağır sanayi, uçak ve deniz filtrelerine kadar yayılan geniş bir yelpazedeki alanlara hizmet etmektedir. Her boyutta yağ, hidrolik ve yakıt filtreleri için özel gereksinimlere göre filtreleme kabiliyetini belirlemekte ve doğru şekilde raporlanmasını sağlamaktadır.

Ar-Ge’den kaliteye

Ar-Ge’den Kaliteye

Filtre üreticilerinin ürün geliştirme süreçleri içerisinde filtreleri test edebilecekleri test sistemlerine ihtiyaçları vardır. Sonuçta da piyasaya yeni sürülecek bir filtrede de kendi kataloğunda yazılacak bütün değerlerin test edilmesi söz konusudur. Üretilen her filtre test edilemez ancak, Ar-Ge çalışmaları sırasında filtrenin özelliklerinin doğrulanması gerekmektedir. Bu alandaki standartlar, bir dizi sıkı test koşullarını şart koşmaktadır. Sonuçta eğer filtrenin belirli standartlara uygunluğu beyan edilecekse bu beyanın sağlam testlerdeki performanslarıyla, doğrulanmış raporlarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Filtre Test Sistemleri vasıtasıyla işletmelerde Ar-Ge departmanlarının yanı sıra kalite departmanları da üretilen ürünlerde Audit Test (Denetim Testi) yöntemiyle aradan seçilerek filtrelerde aynı standartların yakalanıp yakalanmadığını kontrol ederler. Bir değişik uygulama yeri de üreticilerden düzenli olarak yüksek adetlerde filtre alan firmaların bu filtrelerin beklenen gereklilikleri sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için giriş kalite departmanlarında da kullanılmasıdır.

Daha fazla

Tüm Testler İçin Tek Çözüm

Filtrenin pek çok özelliği test edilebilmektedir. Zor şartlarda çalışmak üzere imal ettirilen filtrelerin standartlara uygunluğunu doğrulamak üzere geliştirilen “Rota Filtre Test Sistemi“ kapsamı:

Desteklenen standartlar

ISO 2942-2004 Testi:

Hidrolik akışkan güç sistemlerinde kullanılan filtre elemanlarına uygulanabilen bir kabarcık noktası test yöntemini belirtir. Bir filtre elemanının imalat bütünlüğünü doğrulamak için (kabarcıkların olmadığını kontrol ederek) veya ilk kabarcık noktasını belirleyerek filtre elemanının en büyük gözeneğinin lokalizasyonuna izin vermek için kullanılabilmektedir.

ISO 14085-3 Testi:

Bir filtre elemanının filtrasyon verimliliği, tıkandığı için hizmet ömrü boyunca değişebileceğinden, bu test yöntemi, sürekli kirletici madde enjeksiyonu ve filtre elemanı tarafından tutulmayan parçacıkların devridaimi ile çevrimiçi partikül sayaçlarını kullanarak sürekli ölçümünü belirtmektedir.

ISO 3968-2001 Testi:

Bu uluslararası standart, hidrolik filtrelerin akış özelliklerine karşı diferansiyel basıncın değerlendirilmesi için bir prosedürü tanımlamaktadır. Bir filtre tertibatının ilgili parçaları yani gövde, filtre elemanı ve gövde içinde bulunan ve diğer parçaların farklı akış hızlarında ve viskozitelerde üretilen fark basıncının ölçülmesi için bir yöntem içerir.

ISO 14085-4 Testi:

Çökme/patlama basıncı testi, belirlenen filtre elemanı fark basıncına ulaşılana kadar kirletici madde enjeksiyonuna devam edilerek ISO 14085-3’te tanımlanan prosedüre göre gerçekleştirilen bir verimlilik testi ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmektedir.

SAE J1985 Testi:

Bu standart, her boyuttaki yakıt filtresi için tasarlanmıştır. Düşük kontaminasyon seviyesi, aşağı yönde temizleme filtresi ve testin süresi, filtrenin partikül tutma kabiliyetinin -kayda değer bir yükleme veya gerileme olmayacağından- tek geçişte ölçülmesini sağlamaktadır.

ISO 3724-2007 Testi:

Bir hidrolik filtre elemanının partikül kirletici madde ile yüklendikten ve düzgün değişen akış hızına ve önceden belirlenmiş olan diferansiyel basıncına tabi tutulduktan sonra akış yorgunluğuna direncini belirlemek için bir yöntemi tanımlamaktadır.

Teknik Özellikler

• Yüksek tekrar edilebilirlik • Hassas basınç ayarı • Manuel ve tam otomatik kontrol seçenekleri • Değişken devirli motorlar ile verimli çalışma • Değişken debi: 1-200 lt/dk • Değişken Basınç: 10-250 bar