Hydrotechnik

Hydrotechnik hidrolik sistemlerde ölçme ve test amaçlı kullanılan minimess rakor, sensör ve ölçüm cihazları üreten bir Alman şirketidir. Hydrotechnik, Minimess rakorların icadı ile sistem basıncını düşürmeden tehlikesiz bir şekilde ölçme, hava ve yağ numunesi alma işini mümkün kılmıştır. Hydrotechnik ürünleri hidrolik ölçme ve test uygulamalarında dünya çapında endüstriyel ve iş makinaları sektörünün en gözde firmaları tarafından tercih edilmektedir. Hydrotechnik ekipmanlar her türlü mobil ve endüstriyel hidrolik uygulamalarda özellikle sistem çalışırken pompaların, valflerin veya hidromotorların basınç, sıcaklık, debi, kirlilik, tork, titreşim ve devir sayısı gibi değişkenlerinin kontol edilmesi, gözlenmesi ve kayıt altına alınıp grafik veya tablo olarak raporlanması amacıyla kullanılmaktadır. Koruyucu periyodik bakım, arıza arama, Ar-Ge ve devreye alma işlerinde bir hidrolikçi için vazgeçilmez yardımcı ekipmanlar olarak hizmet verir.

Daha fazla
Picture of the author

Test Sistemleri için Komple Çözüm

•10 Adet Analog Sensör Girişi •2 Adet Analog Sinyal Girişi •4 Adet Frekans Sinyal Girişi •6-14 Adet Can Bus Sinyal Girişi •4 Adet Dijital Sinyal Girişi •2 Analog Sinyal Çıkışı •Serbest Formulize edilebilen Sanal Kanallar •0,1 ms Örnek Toplama Hızı •10.4” Dokunmatik Ekran •6.000.000 Adet Ölçüm Değeri Hafızası •200 Ayrı Test Hafızası •HydroRun programı ile Otomatik Test ve Ölçüm Programlama

Multi System 5070

Multi System 4070

•Kompakt Test Çözümü •15 Kanala kadar genişleyebilen yapı • Pil ile çalışan portatif yapı •5 Adet Analog/Frekans Sensör Girişi •10 Adet Can Bus Sinyal Girişi •Serbest Formulize Edilebilen Sanal Kanallar •1 ms Örnek Toplama Hızı •3,5” Renkli Ekran •2.000.000 Adet Ölçüm Değeri Hafızası •100 Ayrı Test Hafızası •Bluetooth Kiti ile kablosuz veri transferi

Multi Handy 3020

•Ekonomik Testler • Pil ile çalışan portatif yapı •3 Adet Analog/Frekans Sensör Girişi •Hazır Formüllü Sanal Kanallar •1 ms Örnek Toplama Hızı •Serbest Formulize Edilebilen Sanal Kanallar •1 ms Örnek Toplama Hızı •2.1” Mono Ekran •1.000.000 Adet Ölçüm Değeri Hafızası •14 Ayrı Test Hafızası

Multi Handy 2025

Minimess Bağlantı Rakorları

Hydrotechnik

Sensörler

Hidrolik sistemlerde kullanılan sensörlerin, hidrolik devreden aldığı bilgiyi (Basınç, debi, sıcaklık gibi) Analog ve Dijital elektronik sinyale dönüştürerek bilgi verirler. Hydrotechnik Hidrolik ve Pnömatik sistemlerde kullanılan sensörlerin ölçülecek değişkenin cinsine göre tipleri:

Hydrotechnik

Basınç Sensörleri

Basınç sensörlerinin temel görevi sistemdeki basınç değerini elektrik sinyallerine çevirerek ilgili sisteme iletmektir. Basınç sensörleri tarif edilirken bağlantı özelliklerinin yanında en önemli iki özelliği de ölçme basınç aralığı ve çıkış sinyal tipidir. Ölçme Basınç Aralıkları: (-1, +6 Bar), (0-1 Bar), (0-10 Bar), (0-25 Bar), (0-60 Bar), (0-100Bar), (0-250 Bar), (0-400 Bar), (0-600 Bar), (0-1000 Bar) Ölçme çıkış sinyali için cihaz genel olarak analog bir sinyal üretir. Bu sinyal, aldığı basınç değerine karşın değişen bir akım veya voltaj çıkışı olabilir. Yine en çok tercih edilen tipler 0-10V ve 4-20mA olmasına karşın (0-20mA), (1-5V), (2-10V), (0,5-4,5V) ve (±10V)’ta tercih edilen çıkış sinyallerindendir.

Daha fazla
Sıcaklık Sensörleri

Sıcaklık sensörlerinin temel görevi sistemdeki sıcaklık değerini elektrik sinyallerine çevirerek ilgili sisteme iletmektir. En çok kullanılan tipleri termokupl ve rezistans termometrelerdir.

Termokupl

Termokupl

Çalışma prensibi olarak farklı iki iletken malzemenin uç uca bağlanması ve iki malzeme arasındaki oluşan gerilim-sıcaklık farkının hesaplanması ile çalışır. En çok kullanılan tipler K, J, T, E, N tipleridir.

T tipi

T türü (bakır –konstantan) termokupllar, −200 ile 350 °C arasında kullanılır. Algılaması yaklaşık 43 µV/°C'dir.

K tipi

K türü (kromal {%90 nikel ve %10 krom} alümel {%95 nikel, %2 mangan, %2 alüminyum ve %1 silikon}), en genel amaçlı termokupldur. Algılaması yaklaşık olarak 41 µV/°C'dir. Maliyetleri düşüktür ve problar −200 °C ile +1250 °C arasında kullanılır.

E tipi

E türü (kromal-konstantan {%55bakır ve %45 nikel}), algılaması 68 µV/°C'dir. Bu yüzden kriyojenikte kullanılır. Ayrıca manyetik değildir. −50 ile 740 °C arasında kullanılır. Kablo renk standardı, mor (+) ve kırmızı (-)

J tipi

J türü (demir-konstantan), sıcaklık değer aralığı çok kısıtlıdır. Fakat algılaması yaklaşık 55 µV/°C'dir. Demirin üst sıcaklık sınırını belirleyen Curie sıcaklığı (770 °C), demirin karakteristiğinde ani değişime neden olur.

N tipi

N türü (nikrosil {%14,4 krom, %1,4 silikon ve %0,1 magnezyum}-nisil {nikel ve %4,4 silikon}) termokupllar, −270 °C ile 1300 °C arasında kullanılır. Algılamaları 900 °C'de yaklaşık 39 µV/°C'dir. B, R ve S türü termokupllarında her bir iletkende platin veya bir platin-rodyum alaşımı kullanılır. Diğer türlerden daha düşük algılamaya sahiptir ve yaklaşık 10 µV/° C'dir.

Hydrotechnik

Rezistans Termometre

Endüstride ve laboratuvarlarda bilhassa arıza arama uygulamalarında en yaygın kullanılan sensörlerdir. Rezistans termometre iletken bir telin sıcaklık ile direncinin değişmesinin yorumlanmasıyla ölçüm yapan sensörlerdir. Genel olarak Pt100 olarak adlandırılan platin ve nikel tellerinin sarılması ile oluşmaktadır. Pt 100 sensörler metal bir kılıf içerisine yerleştirilmiş bu iki telin değişen dirençlerinin okunmasıyla ohm cinsinden çıkış verirler, istenirse Direnç/Akım veya Direnç/Voltaj çeviriciler kullanılarak, 0-10V DC veya 4-20mA Analog çıkış elde edilebilir. Ölçme Basınç Aralığı için en çok tercih -50+200 C⁰ vb. Çıkış sinyali içinse ohm veya 4-20mA olanı en fazla tercih edilenleridir.

Daha fazla
Hydrotechnik

Debi Sensörleri

Debi sensörlerinin görevi montajlandığı hattaki akış değerini elektrik sinyallerine çevirerek ilgili sisteme iletmektir. Çalışma prensibi olarak tipler; Türbin tip, Dişli Tip, Elektromanyetik, Ultrasonik, Şamandıralı, Termal Kütle, Vorteks, Venturi, vb.

Daha fazla
Hydrotechnik

Dişli Tip Debimetreler

Genel olarak dişli debimetrelerin ölçüm hassasiyetleri %0,1 ile %0,5 arasında olup bu özellikleri sayesinde test ve Ar-Ge sistemlerinde daha çok tercih edilmektedirler. Viskozite aralıkları; 5-120.000 cSt arasındadır. Çalışma basınçları; 350 Bar ile 630 Bar arasındadır.

Daha fazla

Türbin Tip Debimetreler

Ölçüm sistemlerine ve elektronik sistemlere kalibrasyon yapılırken üreticiden sağlanan kalibrasyon sertifikalarındaki tablo değerleri ilgili sisteme dikkatlice girilmesi, hatalı ölçümleri engelleyecektir. Günümüzde çoğu üretici bu tip sensörlere akıllı tanıma çipleri yerleştirerek kalibrasyon verilerini sensör içine gömmekte, yine aynı üreticinin ölçüm cihazına takıldığında otomatik kalibrasyon sağlanmaktadır Ölçüm hassasiyetleri; %0,5 Viskozite aralıkları; 1-150cSt arasındadır. Çalışma basınçları; 350 Bar ile 420

Hydrotechnik

Devir Sensörleri

Hidrolik sistemlerde pompaları tahrik eden elektrik motorları ve iş elemanı hidromotorların devir sayılarını ölçme maksadıyla kullanılır. Mekanik gövdelerden manyetik sensörler ile ölçüm alınabileceği gibi, ışık ile ölçüm yapan cisimden yansımalı – yansımasız sensörler de mevcuttur.

Daha fazla
Hydrotechnik

Pozisyon Sensörleri

Anlık pozisyon bilgisi alınması ve otomasyon sisteminin buna göre hareket etmesi için mekanik kısımlara montajlanmış veya hidrolik silindir içine yerleştirilmiş lineer cetvel olarak da tanımlanan doğrusal konum okuma sensörleridir. Analog çıkış sinyali: 4-20 mA veya 0-10V

Daha fazla

Kuvvet Sensörleri: (Yük Hücreleri)

Kuvvet sensörleri, hidrolik sistem ile oluşturduğumuz kuvvetin ölçümünde kullanılırlar. Kullanım yerleri olarak, hidrolik silindirlerin mil ucunda, hidrolik sistemin tahrik ettiği mekanik sistemlere uygulanabilir. Çekmeye, itmeye, esnemeye, burkulmaya uygun sensörler olduğu gibi şekillerine göre Lama tipi, S tipi, Bası tip, Platform tip gibi çeşitleri de bulunmaktadır. Sinyal Çıkış Tipi; mv/V

Hydrotechnik

Tork Sensörleri

Hidrolik sistemde tork sensörleri elektrik motorları ile pompa arasına veya hidro motor ile tahrik ettiği mekanizma arasına monte edilerek kullanılır. Anma Değerleri; Nominal tork aralığı, Maksimum devir sayısı, Kütle Atalet momenti – Sürüş tarafı ve Ölçüm tarafı, Yanal Kuvvetler, Çıkış Sinyali

Daha fazla

Titreşim Sensörleri

Titreşim sensörleri farklı bağlantı tiplerine sahiptirler. Bir kısım ürün metrik dişli olarak üretilmiştir. Bunlar ilgili pompa veya motor gövdesine direk cıvata gibi diş ile bağlanırken, fotoğraftaki gibi mıknatıslı ürünler direk gövdeye tutturularak bağlanır.

Kirlilik Ölçme Sensörleri

Bilindiği üzere hidrolik sistemlerin en büyük düşmanlarının başında katı parçacık kirlilikleri gelmektedir. Kirlilik sebebi dış kaynaklı veya sistem içinden zamanla aşınan parçaların kopması kaynaklı olabilmektedir. Bu sebeple kirlilik ölçümü, hidrolik sistemlerin verimli şekilde kullanılması için çok önemli bir kriter haline gelmiştir. 2000-2010’lu yıllarda ölçüm sistemleri yalnızca düşük basınçlı hatlarda kullanıma izin verdiğinden ya tank hatlarında ya da off-line düşük basınçlı transfer ve filtrasyon hatlarında ölçüm yapılabilmekteydi. Son yıllarda yeni geliştirilen ürünlerde ise 420 Bar dinamik, 600 Bar statik basınca dayanıklı ürünler üretilmekte ve sistemin herhangi bir noktasına minimess yardımıyla sistemleri durdurmadan bağlanabilmektedir.

Kirlilik ölçüm sensörleri ışık ve gölgenin ölçülmesi prensibine göre çalışırlar. Her 100 ml yağdaki partiküller ölçülerek çıkış verilir. Kalibrasyonları ISO11943’e göre test tozu ile yapılmaktadır. Çıktı sonuçları tipleri,

Hydrotechnik

Kirlilik Değeri Raporlama

Bu tip sensörler raporlama için birkaç değişik yöntem ile dışarıya veri sağlarlar. - Kendi Hafızaları: 250 testlik veriyi arşivleyebilirler. Bu veriler bir program vasıtasıyla çekilerek, raporlanabilir. - Online Ölçümler: Bu sensörler bir bilgisayar programı ile çalışarak anlık sonuçları ve toplam test verilerini yine anlık olarak bilgisayara gönderebilmekte ve raporlama yapmaktadır. - Analog çıkış: 4-20 mA Çıkış sinyali 4 ayrı boyut için ayrı ayrı bir zaman periyodu içinde belirli bir düzende verilir. - Bu sayede mevcut elektronik sistem buna adapte edilerek değerlere ulaşılır. - Şalter Çıkışı: Kullanılacak sistemin ihtiyacına göre, Ölçüm sensörünün içine bir kirlilik seviyesi yazılır, yapılan ölçüm bu seviyeye geldiğinde dışarıya bir kontak sinyali gönderilir. - RS232 veya CanBus Sinyali: Bu çıkış sinyali sürekli veri göndermek için kullanılacak ölçüm cihazı veya sistem scadası’na bağlanmak için kullanılır. Kirlilik Ölçüm Sensörü Ekranında, ISO, SAE, NAS ve GOST standardında sonuçlar verilir. ISO Standardı Kodlama Yapısı: Ekranda / ile bölünmüş 4 ayrı rakam görünür. Bu rakamlar sırası ile 100ml yağ içindeki 4µ,6µ,14µ,21µ’dan büyük parça sayısıdır. Örnek Kod: 17/15/11/9

Daha fazla
Hydrotechnik

Yağ Analiz Sensörleri

Yağ analiz sensörleri hidrolik yağın partikül kirliliği, Nem oranı, Di- elektrik katsayısı, viskozitesi, metal kirliliği ve sıcaklıkların ölçülmesi ve raporlanmasında kullanılır. Yağ akışı partikül sensöründen girer, (Yüksek basınçlı halde) içerisindeki bir basınç düşürücüden geçerek nem ve viskozite sensörlerine ulaşır. İstenirse sisteme metal kirlik sensörü de eklenebilir. Bu sensör çıkışları istenirse bağımsız halde teker teker ölçüm sistemlerinde kullanılır, istenirse de Can Bus aracılığıyla verileri bir ölçüm cihazında toplanarak analiz edilir. Amaç, yağ kaynaklı arızaların önüne geçmek için tam bir kontrol sağlanmasıdır. . Bu tip sensörler ile işletmenin farklı hidrolik sistemlerindeki analizlerin devamlılığı sağlanır. Belirli aralıklar ile ölçümleme yapılan sistemler, bir önceki ölçüm sonuçları ile karşılaştırılarak yağın ömrü, yaşlanma süresi, içine karışmakta olan kirleticilerin cinsinin tayini ile arızaların oluşmadan önlenmesi hedeflenir.

Daha fazla
Hydrotechnik

Akım ve Gerilim Sensörleri

Voltaj ve akım sensörleri, Hidrolik Sistemde yer alan oransal ve servo valflere uygulanan kontrol sinyallerinin toplanması amacıyla kullanılmaktadır. Bir oransal veya servo sistemi testi esnasında, sisteme bağlanan basınç sensörü ve debimetrenin okuyacağı değerler yanında, oransal valfe uygulanan sinyalin de verisi toplanarak aynı grafikte incelenmesini mümkün kılar.

Daha fazla

Seviye Sensörleri

Hidrolik ve pnömatik ölçme ve arıza arama teknikleri konusunda kullanılan seviye sensörleri, yağın sadece seviyesini değil aynı zamanda İçindeki Bağıl nemi, Di- Elektrik kat sayısını, iletkenliğini ve sıcaklığını da verirler. 2 Adet konfigüre edilebilir 4-20mA sinyal çıkışı yanında RS232 ve Can Bus çıkışı ile elektronik sistemlere bağlanırlar. Bu tip sensörler sistemde sabit olarak kullanıldığında Scada’ya sürekli veri beslemesi sağlarlar.

Hydrotechnik

Ölçme Noktaları ve Özel Bağlantı Rakorları

Yukarıda anlatılan tüm sensörler ve diğer ölçme aygıtları hidrolik sistemlere mekanik olarak bağlanacakları zaman hidrolik sistemin durdurulması gerekmektedir. Doğal olarak bu durumda duruşlara sebep olacaktır veya ölçüm yapmak için duruşların olması beklenecektir.

Ölçme aygıtlarının sisteme bağlantıları esnasında duruşları engellemesi için Hydrotechnik tarafından tasarlanmış özel ölçüm noktaları geliştirilmiştir. Bu ürünler Hidrolik sistem çalışırken kolayca sisteme bağlanabilmeyi veya ayrılabilmeyi sağlarlar. Test bağlantı noktaları veya Minimess® denilen bu rakorlara basınç, sıcaklık, kirlilik ve yağ analizi sensörleri nin yanı sıra standart basınç ölçer (manometreler) de bağlanabilir.

Hydrotechnik

Minimess® Bağlantı Rakoru Yapısı

Minimess test bağlantı rakorları mucidi olarak sayılan ‘’Hydrotechnik’’ tarafından 1950’lerden itibaren geliştirilen, Minimess bağlantı rekoru yüksek basınçlı hatlara güvenli ve sızıntısız bir şekilde bağlanmayı sağlayan özel rakorlardır. Makina ve Hidrolik güç üniteleri üreticileri sistemleri tasarlarken kritik noktalara ve blok üzerlerine bu rakorlardan yerleştirerek uzun vadede bakım ve analiz, kısa vadede devreye alma gibi müdahaleler gerektiğinde sistemi durdurmadan, erişimin mümkün kılmasını sağlarlar. İyi tasarlanmış bir hidrolik güç ünitesi Minimess rakor olmadan düşünülemez. Minimess rakorların iç yapısı aşağıdaki şekilde açıklandığı gibi iki ortasında altıgen bir anahtar tutma alanı bulunan her iki tarafı erkek dişli bağlantılı rakorlardır. Zincirli kapak, Minimess ’in kullanılmadığı durumlarda tozdan ve diğer kirleticilerden ara yüzü temiz tutmak amacıyla geliştirilmiştir.

Daha fazla

Minimess® Bağlantı Rakoru Çeşitleri

Minimess rakorların en geniş oranda kullanılan tipi M16x2 (Kapaklı kısım) bağlantı ara yüzüne sahip olan ürünleridir. DN2 çapında geçirgenlik sağlarlar. Bunun yanında M12x1,5, M16x1,5 ve M16x4 bağlantı ara yüzüne sahip Minimess rakorlarda bulunmaktadır. Blok bağlantı kısmında ise seçenekler çok geniştir. En çok kullanılan tip 1/4 BSP erkek dişli üründür. BSP diş seçeneklerinde 1/8,3/8,1/2 ürünlerde vardır. Ayrıca Metrik, UNF, NPT, JIC standardında dişli ürünlerde üretilmektedir. Bağlantı ara yüzü bakımından 4’e ayrılan minimess rakorlar esasen farklı alanlar için geliştirilmişlerdir. • M16x2 Ürünler Hidrolik hatlarında, Standart Endüstriyel ve Mobil Sistemlerde • M12x1,5 Ürünler Kompakt yapısı ile dar alanlarda Endüstriyel ve Mobil Sistemlerde • M16x1,5 Askeri Ürün –Hidrolik hattı, Özel üretim olarak gaz hatlarında • M16X4-DN4 Çapında, Hidrolik hatlarda, debi ihtiyacı olan konumlarda kullanılırlar. Minimess rakorlar blok bağlantı kısımlarında erkek dişli bağlantılarının yanında tesisata da bağlanabilmeleri için geliştirilmiş ürünler vardır. Yandaki fotoğraflarda çeşitli tipler verilmiştir.

Daha fazla

Özel Minimess® Rakorlar

Minimess® Bağlantı Hortumları

Sensörlerin veya göstergelerin sistemden yer alan minimess rakorlardan uzak noktalara konumlanacağı durumlarda minimess Hortumları kullanılır. Minimess hortumlar Genelde DN2, özel ihtiyaçlar için se DN4 için üretilmiş hortumlardır. Aşağıda gösterildiği gibi dışı TPE malzemeden iç katmanları ise Kevlar ve Polyamid malzemeden üretilmiştir. 400 ve 630 Bar çalışma basınçlarına sahiptirler. Sıra dışı sıcaklıkta çalışacak tipleri de mevcuttur. Kullanılacağı yere göre uygun başlıklar preslenerek bir tarafı Minimess rakorlara uygulanırken diğer tarafları da ihtiyaç olan bağlantı yapısında üretilirler.

Hydrotechnik

Hidrolik Sistemlerde Değişkenlerin Ölçümü ve Raporlanması

Her türlü mobil ve endüstriyel hidrolik uygulamalarında pompalar, valfler, iş elemanları, silindirler ve hidro-motorların çalışma anında veya testleri sırasında basınç, sıcaklık, debi, kirlilik seviyesi gibi muhtelif değişkenlerin kontrol edilmesi, gözlenmesi ve kayıt altına alınıp grafik veya tablo olarak raporlanması amacıyla kullanılır. Ölçüm ve veri toplama hızı 10kHz değerine kadar çıkabilmektedir.

Daha fazla