HomeNews
IX.HPKON Hidrolik ve Pnömatik Kongresi açılış töreni ve Kongre Başkanı'nın açılış konuşması

IX.HPKON Hidrolik ve Pnömatik Kongresi açılış töreni ve Kongre Başkanı'nın açılış konuşması

IX. HPKON Hidrolik Pnömatik Kongre Başkanı ve Rota Teknik A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Şemsettin IŞIL’ın 16.11.2022 tarihinde gerçekleşen kongre açılış törenindeki Kongre Açılış Konuşması : - Sanayii ve Teknoloji Bakanı Yardımcımız, Sn. Hasan Büyükdede, - İzmir Ticaret Odası Başkanımız, Sn. Mahmut Özgener, - Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanımız, Sn. Ender Yorgancılar, - Sn. İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanımız ve Vekilimiz, - Meslek Oda’mızın ve Şube’lerimizin Sn. Başkan ve Yöneticileri, - Sn. Akademisyen Dostlarımız ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanımız , - Ürün ve Hizmet Üreten Firmaların ve Derneklerin Sn.Yöneticileri ve Temsilcileri, - Yazılı ve Görsel Basınımızın Değerli Temsilcileri, - Sn. Delegeler, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler ve Saygıdeğer Konuklar,

Sektörümüzde gelenekselleşen ve en önemli etkinliğimiz olarak kabul edilen ''IX. HPKON Uluslararası Katılımlı Hidrolik ve Pnömatik Kongresi '' nin açılışına katılarak bizi şereflendiren tüm katılımcıları Kongre Yürütme Kurulu'muz adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İlk günden beri içinde yer aldığım Kongre serüvenimiz tam 25 yıl önce 1997'de başladı. Yani bir çeyrek asır geçmiş oldu. Birincisini 3-5 Aralık 1999 tarihinde o zamanki adıyla İzmir Efes Hoteli,Convention Center'da düzenleyerek başladığımız bu zincirin yeni bir halkası olarak IX. Kongre’mizi yine İzmir'de burada ve huzurunuzda açıyoruz. Kongrelerimize bugüne kadar 5297 si kayıtlı delege olmak üzere toplam 11.166 kişi katılmıştır. Toplamda 314 Adet bildiri sunulmuş, 9 Adet Panel, 10 Adet Yuvarlak Masa Toplantısı ile 19 Adet Kurs düzenlenmiştir. Sunulan bildirilerin yer aldığı 8 Adet Bildiriler Kitabı yayınlanmıştır. Atölye Çalışmalarının toplam sayısı ise 84 tür. Bu sayılara şimdiki kongremizin sonuç sayıları ayrıca ilave edilecektir. Kongre süreçleri boyunca sektörümüzün tek meslek örgütü olan '' Akder Akışkan Gücü Derneği '' mizin de çok önemli katkılarıyla sektörümüze ve ülkemize, Yayınlar olarak; - Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri kitabı, - Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri kitabı, - Hidrolik ve Pnömatik Teknik Terimler Sözlüğü, - Basınçlı Hava Tesisatı ve Kompresörler kitabı, - Sızdırmazlık Elemanları kitabı, - Tam 8 Cilt olmak üzere Bildiri kitapları, kazandırılmıştır.

Diğer önemli kazanımlar ise ; - '' Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme '', yani kısaca Sertifikasyon dediğimiz Yönetmelik, 2018 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. - Bu belgelere hak kazanmak için yine Makina Mühendisleri Odası bünyesinde '' Periyodik Eğitim '' süreci başlatılmıştır. - Sektörümüz tarafından üretilen özgün projelerin Makina Mühendisleri Odası'nın kriptolu serverlarında kayıt altına alınması/saklanmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve hak sahiplerinin korunması sağlanmıştır. Ayrıca; - Üniversite / Sanayi işbirliği çerçevesinde varolan ilişki düzeyi daha da geliştirilmiş, - Ürün ve hizmetlerde uluslararası düzeyde teknolojik ilerleme ve gelişmeler ile Standartlaşma büyük oranda gerçekleştirilmiş, - Sektör üyeleri arasında ilişki ve dostluklar geliştirilmiş, zenginleştirilmiştir. Bildiğiniz gibi Pandemi nedeniyle açılışını 2 yıl geciktirmiş olduğumuz kongremizin sonuncusu 2017 yılında gerçekleşmiştir. O tarihten bu yana son 5 yılda ülkemizde ve dünyada sektörümüzü ilgilendiren önemli değişiklikler oldu. Burada hepsini sıralayıp zamanınızı almak istemiyorum. Ama en önemlilerini de söylemeden geçemeyeceğim.

İlk olarak, her alanda ‘’Digital Transformasyon’’ hızlandı ve bir takım kolaylıklar oluştu. Artık hepimiz ‘’Digital Toplantılar’’a alıştık, iletişimimiz çok kolaylaştı. Bu dönemde sektörümüzde de bazı konsolidasyonlar yani birleşme ve kopmalar yaşandı. Dünyadaki ölçek ekonomisi, ülkemizde bugün için yaklaşık 10.000 çalışanı ve 600 Milyon Euro iş hacmine ulaşan bizim sektörü de etkisi altına aldı. Bilhassa son dönemde ortaya çıkan çatışma ve savaşlar nedeniyle enerji tedariğindeki zorluklar ve fiyat artışları bütün dünya ekonomisini zorlamaya başladı. Tüm bu değişim ve gelişimlerin ayrıntı ve detaylarını Kongremiz sürecinde düzenlenecek toplantılarda görüşme fırsatımız ayrıca olacaktır. Dört gün boyunca, 9. sunu yaşayacağımız '' IX. HPKON Uluslararası Katılımlı HİDROLİK ve PNÖMATİK Kongre ''miz ; Başta Akışkan Gücü olmak üzere, Kontrol Tekniği, Mekatronik, Otomasyon ve Endüstri 4.0 alanlarında çağdaş bilgi ve teknolojilerin etkin bir şekilde tartışıldığı ve paylaşıldığı, kurumlar ve bireyler arasındaki profesyonel ilişki ağlarının kurulup geliştirildiği ve bu alandaki tüm yenilik ve gelişmelerden haberdar olma imkanının tekrar doğacağı bir bilimsel platform olacaktır. Makina Mühendisleri Odası İstanbul ve İzmir Şubeleri yönetici ve üyeleri ile Akder ve Sektör mensuplarının yanı sıra akademisyenlerimizin seçkin üyelerinden oluşan Yürütme Kurulumuz, hem nitelik ve nicelik hem de katılım beklentilerimizi gerçekleştirmek amacıyla yaklaşık 3 yıldır hazırlanıyoruz.

Yurt içi ve yurt dışından tüm sektör mensupları, kullanıcı ve uygulayıcılar ile akademisyenlerden oluşan delege ve ziyaretçilerimizin yanı sıra öğrencilerimizin de yoğun destek ve katılımı ile Kongremizin, bu defa daha da gelişeceğine ve önemli kazanımlar elde edileceğine inanıyoruz. Hazırlık sürecimizin sonunda oluşturduğumuz Kongre Programımızda bugünden başlayarak ; - Saat 13.30' da ‘’ DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Avustralya İş Konseyi Başkanı ’’ Sn. Steven Young'ın sunacağı '' Mega Trends 2050 '' konulu Açılış Konferansı, - Yine bugün 17.00' de MMO Başkanı Sn. Yunus Yener'in yöneticiliğinde, '' Makina İmalat Sektöründe İhracat Olanakları, Kamu Teşvikleri ve Beklentiler '' konulu Panel düzenlenecektir. - Ayrıca; İlki yarın Saat 13.30' da, Sn. Semih Kumbasar moderatörlüğünde '' Metaverse ve Dijitalleşmede Gelişmeler ve Sektörümüze Etkileri '' konulu, İkincisi yine yarın 17.00' de, Sn. Ertan Soydan moderatörlüğünde '' Hidrolik ve Pnömatikte Elektrifikasyon/Fırsatlar ve Olanaklar '' konulu, Üçüncüsü ise Cuma günü 15.30' da, Sn. Suat Demirer moderatörlüğünde '' Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonominin Hidrolik ve Pnömatik Pazarına Etkisi '' konulu 3 Adet Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenecektir. Bunların dışında ; - '' Kullanım Alanlarına Bağlı Sızdırmazlık Elemanları Seçimi '', - '' Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri '', - ‘’ Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri ‘’ konulu toplamda 3 Adet Kurs, -Toplam 17 Oturumda 52 Adet Bildiri sunumu, -16 Adet Atölye Çalışması ( Work Shop ), 4 günlük Kongre süreci boyunca tüm salonlarımızda kesintisiz olarak devam edecektir.

Her zaman olduğu gibi bu defa da Kongremizi gölgelemeyecek nitelikte ve boyutta toplam 39 firmanın katıldığı 1.030 m2'lik bir Sergi Alanı kurduk.Fuar değil… Yürütme Kurulu olarak tüm bu çalışmaları, tamamen sektörümüzün hakettiği hizmet anlayışı ve meslek etiği çerçevesinde büyük bir özveri ile gerçekleştirdik. Birçok defa da kendi şirket ve kurumlarımızın çıkarları dışında karar vermek zorunda kaldık. Bu sürece öncülük ederek bu platformun oluşturulmasını sağlayan Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Başkanı’na, İzmir ve İstanbul Şubeleri Başkan ve üyelerine, Kongre Düzenleme Kurulu’na, Kongre çalışmalarının tüm sekreterlik ve hazırlık hizmetlerini üstlenen, her türlü nazımızı sabırla karşılayan Kongre Sekreteryamıza ve Makina Mühendisleri Odası İzmir ve İstanbul Şubesi çalışanlarına, birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Yürütme Kurulu’muz ve sektörümüz adına şükranlarımızı sunuyorum. Hidrolik ve Pnömatik Kongresi ‘nin ülkemiz genelinde etkinliğini artırmaya yönelik çaba göstererek kongreyi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlar ile sponsor firmalarımıza, özellikle sektörümüzün yegane meslek örgütü ''Akder Akışkan Gücü Derneği'' ve sergi organizatörümüz ''Hannover Fairs Turkey'' firmasına teşekkür ediyorum. Sunacakları bildiriler ve yapacakları Atölye Çalışmaları ve Kurslar ile kongremizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ve Öğretim Üyelerimize, Oturum Başkanları'mıza, Yuvarlak Masa Toplantısı Yönetici ve katılımcılarına, değerli görüşlerini aktararak Hidrolik ve Pnömatik sektörünün sorunlarının tartışılmasına ve çözümler üretilmesine katkıda bulunacak Panel Yöneticisi ve konuşmacılarımız ile Konferans Sunucularımıza ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Kongre Delege'liği bilinci taşıyan ve bu bilinç ile çağdaş bilgi ve teknolojiye ulaşma çabası içinde olan siz değerli meslektaşlarımıza, sergimize katılan tüm firmalar ve sponsorlarımıza, açılış törenimize katılarak bize güç veren ve onurlandıran salonumuzdaki tüm katılımcılara, yazılı ve görsel basınımızın tüm mensuplarına Kongre Yürütme Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mesleki etik çerçevesinde Kongre’mizin kuruluşundan bu yana korunmuş olan değerlere ve kurallara tüm gücümüzle sahip çıkarak sektörel sorunlarımıza hep birlikte çözüm üretmek, temel ilkemiz olmaya devam edecektir.

Değerli Konuklar, 9. HPKON Hidrolik ve Pnömatik Kongre’sinin başta ülkemiz olmak üzere sektörümüz ve tüm çalışanları adına çok faydalı ve olumlu sonuçlar doğurması ümidiyle hepinize dostluk, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaklaşan yeni yılımızın ülkemize ve dünyamıza sağlık, huzur, barış ve bol kazançlar getirmesini diliyor ve hepinize teşekkür ediyorum. Şemsettin IŞIL 9. HPKON Kongre Yürütme Kurulu Başkanı

Similar News

Kurban Bayramı Kutlu Olsun.

Sağlık, huzur ve başarı dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.

Read More

"Yıldız Teknik Üniversitesi" Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Hidrolik Sistemlerde Uzmanlaşıyor...‘’

'‘Yıldız Teknik Üniversitesi’' Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve Rota Teknik A.Ş. ile geçmişten bu yana süregelen ‘’Hidrolik Sistemler’' konulu Seminerlere 13 ve 20 Mayıs 2024 tarihlerinde YTÜ Beşiktaş Yerleşkesi’ nde devam edildi. Öğrenciler, düzenlenen bu seminerlerde sektördeki en yeni teknolojileri öğrenme fırsatı buldular.

Read More

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Ulu Önder Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, gençlerimizin ve milletimizin coşkusunu paylaşarak bayramlarını en içten dileklerimizle kutlarız.

Read More

‘Yeditepe Üniversitesi’' Öğrencileri Sanayi Deneyimi Yaşadı...

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Rota Teknik A.Ş. tesislerine düzenledikleri bir günlük teknik gezide sanayi dünyasını keşfetti. Ziyarete katılan Mekatronik Bölümü’nden 20 öğrenci, uygulamalı eğitim fırsatı da buldu.

Read More