HomeArticles
PARABOLİK ( YAPRAK ) YAY ÜRETİMİNDE HİDROLİK ORANSAL SERVO UYGULAMALAR
PARABOLİK ( YAPRAK ) YAY ÜRETİMİNDE HİDROLİK ORANSAL SERVO UYGULAMALAR

Parabolik yaprak yay, süspansiyon amacıyla araçlarda kullanılan doğrusal bir yay türevidir. Bu yaylar diğer çoklu yaprak yaylara göre ağırlıklarının ciddi oranda azalması, sürüş konforunun artması ile birlikte üretim maliyetlerinde de büyük düşüşler göstermektedir. Parabolik yaprak yay yüksek ağırlıklarda iyi derecede darbe sönümleme karakterine sahiptir. Bu tarz yay tipleri, normal baskı yayla kurulmuş tiplere nazaran, genellikle ağır yük taşıyan araçlarda tercih edilirler. Parabolik yay üretim makinalarında “Hidrolik Oransal/Servo Valfler” kullanılarak tek bir yayın et kalınlığı uçlara doğru inceltilerek istenilen hassas toleranslı kesitlere getirilerek, malzemeye uygun elastikiyet ve şok alma özellikleri kazandırılır. Bu şekilde yaprak yayların kullanılması, aracın ağırlık merkezini yere yaklaştırmakta ve araç dinamiğini olumlu şekilde etkilemektedir. Hafifleyen yay yapısı yürüyen aksamın ömrünü uzatmakta ve hafifleyen araç dengesini ağırlık değeri taşıma kapasitesine ilave edilmektedir. Bu bildiride, parabolik yay makinasında kullanılan ve hidrolik sistemi tarafımızdan gerçekleştirilen üç eksenli oransal servo tahrikli komple hidrolik sistemi detaylarıyla sunulacaktır.

Similar Articles

Hidrolik Sistemlerde Gürültü Faktörü

Başarılı bir hidrolik sistemin en önemli ölçülerinden birisi de “Gürültü” faktörünün düşük düzeyde tutulmasıdır. Gürültü ve titreşimin oluşumu, etkileri ve sonuçlarının inceleneceği bu bildiride ayrıca mücadele yöntemlerine de yer verilmiştir. Gürültü oluşumunda önemli bir yer tutan Hidrolik Pompaların tiplerine göre oluşturdukları gürültü karşılaştırmasının yanısıra bir hidrolik sistemde gürültü oluşturan diğer elemanlar ele alınacak ve etkileri incelenecektir. Bu konuda yapılan araştırma örnekleri ve tablolarına da yer verilerek gürültünün çevreye olan etkilerinin azaltılması yönünde geliştirilen yöntemler ile titreşim sönümleyicilerinin önemi ve uygulamasına ait örnekler de verilecektir. Bu bildirideki temel amaç, son yıllarda gittikçe artan komponent üreticilerinin ve hidrolik sistem tasarımcılarının genellikle gözardı ettikleri “Gürültü” faktörünün özellikle çevre ve insan sağlığı açısından önemini vurgulamak ve sistemin ömrüne olan negatif etkileri ile oluşan ekonomik kayıpları ortadan kaldırmaya yönelik mücadele yöntemleridir.

Read More

Valf Seçim Kriterleri

Güç iletim sisteminin seçilmesinde, hidroliğin bize sunduğu avantajların gelişen sınIrlarının bilinmesi doğru karar vermemiz açısından çok önemlidir.Bu bildiride on-off valfler ,oransal valfler,bobin konum kontrollu (kapalı çevrim) oransal valfler ve servo valflerin mukayesini yapmak suretiyle sınrları tanıtmaya çalışacağız

Read More

Hurda Balya Preslerinde Modül Blok Uygulamaları

Hurda balya presleri, Otomotiv sanayisinde hurda sacların paketlenmesi ile ilgili temel hidrolik tahrikli makinalardır. Bu presler kullanım alanları itibariyle metal hurdasının değerlendirilmesi gereken diğer sektörlerde de kullanılmaktadır. Bu bildiride halen çalışır vaziyette bulunan bir hurda balya presinde kullanılan yeni “Modül Blok” uygulamasından bahsedilecektir.

Read More

Hidrolik Silindirlerde, Sayısal Kontrol İle Hassas Kuvvet ve Konum Kontrol Uygulaması

Bu bildiride, muhtelif çaplarda Polietilen boruların basma ve çekme / koparma dayanım testlerini gerçekleştirecek sayısal kontrol sürücü ve ekipmanlarından oluşan bir hidrolik presten bahsedilecektir. Bu pres, doğalgaz hatlarında kullanılan poliüretan ( PE 80 , PE 100 ) malzemeden üretilen boruların dayanım testlerini gerçekleştirecektir. Testler , hassas deformasyon değerlerinin elde edilmesi için uygulanmaktadır. Böylece seri üretimi gerçekleştirilecek çeşitli çaplardaki doğalgaz borularının, basma- çekme dayanımını ve hassas deformasyon değerlerinin tespit edilmesi sağlanacaktır

Read More